Behind Blue Eyes (Türkçe Çeviri)
Limp Bizkit


No one knows what it's like
Kimse neye benzediğini bilmez

To be the bad man to be the sad man
Kötü adam olmanın üzgün adam olmanın

Behind blue eyes
Mavi gözlerin ardında

And no one knows
Ve kimse bilmez

What it's like to be hated
Nefret edilmenin neye benzediğini

to be fated to telling only lies
kadere bağlı olmak için yalnızca yalan söyle

[But my dreams they aren't as empty
fakat hayallerim onlar boş değiller

As my conscions seems to be
Bilincimin görüldüğü gibi

I have hours, only lonely
saatlerim var, sadece yalnız

My love is vengeance
Aşkım intikamdır

That's never free
Asla özgür değil]

No one knows what it's like
Kimse neye benzediğini bilmez

To feel these feelings
Bu hisleri hissetmenin

Like I do, and I blame you
Benim yaptığım gibi ve seni suçluyorum

No one bites back as hard
Kimse bu kadar sert ısırmaz karşılğında

On their anger
Sinirleri üzerinde

None of my pain woe
Acımın hiçbir kısmı

Can show through
Acımı gösteremez

NAKARAT

Discover l.i.m.p. say it(4 kez)

No one knows what it's like
Kimse neye benzediğini bilmez

To be mistreated to be defeated
İncitilmenin yenilmenin

Behind blue eyes
Mavi gözlerin ardında

No one knows how to say
Nasıl söyleneceğini bilmez kimse

That they're sorry and don't worry
Üzgün olduklarını ve 'endişelenme'yi

I'm not telling lies
Yalan söylemiyorum

NAKARAT

No one knows what it's like
Kimse neye benzediğini bilmez

To be the bad man to be the sad man
Kötü adam olmanın üzgün adam olmanın

Behind blue eyes
Mavi gözlerin ardında