I Want My Innocence Back [ Türkçe Çeviri ]

I want my innocence back
(masumiyetimi geri istiyorum)
And if you can't give it to me
(ama veremeyeceğini de biliyorum)
I will cut you down
(seni öldüreceğim)
And I will run you through
With the dagger you sharpened
On my body and soul
Before you slit me in two
And then devoured me whole
(beni 2 parçaya ayırmadan önce,
ve bütün vücudumu yok ettikten sonra
keskinleştirdiğin hançeri sana saplayacağım)


I want my innocence back
(masumiyetimi geri istiyorum)
I want my innocence back
(masumiyetimi geri istiyorum)
I want my innocence back
(masumiyetimi geri istiyorum)

I want my innocence back
(masumiyetimi geri istiyorum)
And if you can't pacify me
I will break your bones
(ama eğer beni yatıştıramazsan,
kemiklerini kıracağım)
You think I'm bluffing, just try me
(blöf yaptığımı zannediyorsun, ama sadece dene)
I will never forget
The words you used to ensnare me
Till my dying day
(öleceğim güne kadar,
beni tuzağa düşürmek için kullandığın sözleri unutmayacağım)
You'll suffer for this, I swear (I swear)
(yemin ediyorum bunun zararını göreceksin)

I want my innocence back
(masumiyetimi geri istiyorum)
I want my innocence back
(masumiyetimi geri istiyorum)
I want my innocence back
(masumiyetimi geri istiyorum)

And I demand
You put my heart back in my hand
(ısrar ediyorum,
kalbimi ellerimin içine geri koydun)
And wipe it clean
From the mess you made of me
(benden yaptığın karışıklığı temizle şimdi)
And I require
You make me free from this desire
(ve beni bu tutkudan azat etmeni istiyorum)
And when you leave, I'd better be the innocent
I used to be
(beni terkettiğinde
önceden olduğum gibi masum olsam iyi olur)

I want my innocence back
(masumiyetimi geri istiyorum)
I want my innocence back
(masumiyetimi geri istiyorum)
I want my innocence back
(masumiyetimi geri istiyorum)