Superstar (Türkçe Çeviri)

People always talk about (ey oh ey oh ey oh)
İnsanlar hep konuşuyorlar

All the things their all about (ey oh ey oh ey oh)
Nasıl oldukları hakkında

Write it on a piece of paper,
Bunu bir kağıt parçasına yazıyorlar

Got a feeling i'll see you later.
"Sonra görüşürüz" gibi bir hisse kapılıyorum

There's something bout this,
Bunda bir şeyler var

Lets keep it moving,
Hadi ilerlemeye devam edelim

And if its good lets just get something cooking.
Ve eğer iyiyse hadi bir şeyleri fırına verelim

Coz i really wanna rock with you,
Çünkü gerçekten seninle takılmak istiyorum

I'm feeling some connection to the things you do.
Yaptıklarınla bir bağlantım olduğunu hissediyorum

(you do, you do).
(yaptıklarınla, yaptıklarınla)

Nakarat:
[ I dont know what it is,
Ne olduğunu bilmiyorum

That makes me feel like this,
Beni böyle hissettiren şeyin

I dont know who you are,
Kim olduğunu bilmiyorum

But you must be some kind of superstar,
Ama bir çeşit süperstar olmalısın

Coz you got all eyes on you no matter where you are,
Çünkü nerede olursan ol tüm gözler üzerinde

(you just make me wanna play)
(Oynamak istememe neden oluyorsun) ]

Baby take a look around (ey oh ey oh ey oh)
Bebeğim, etrafına bir bak

Everybody's getting down (ey oh ey oh ey oh)
Herkes eğleniyor

Deal with all the problems later,
Tüm sorunlarıyla sonra uğraşıyorlar

Bad boys on their best behaviour.
Kötü çocuklar en iyi tavırlarında

There's something bout you,
Sende bir şeyler var

Lets keep it moving,
Hadi ilerlemeye devam edelim

And if it's good lets just get something cooking,
Ve eğer iyiyse hadi bir şeyleri fırına verelim

Coz i really wanna rock with you,
Çünkü gerçekten seninle takılmak istiyorum

I'm feeling some connection to the things you do.
Yaptıklarınla bir bağlantım olduğunu hissediyorum

(you do, you do).
(yaptıklarınla, yaptıklarınla)

Nakarat
I like the way your movin' (ey oh ey oh ey oh)
Haraketlerini seviyorum

I just get into the groove and then (you just make me wanna play),
Sadece havaya giriyorum ve (oynamak istememe neden oluyorsun)

If you just put pen to paper (ey oh ey oh ey oh)
Eğer kalemi kağıda koyarsan

Got that feeling i'll see you later.
Seni sonra göreceğimi düşünüyorum

Make your move, can we get a little closer,
Hamleni yap, biraz daha yakınlaşabilir miyiz

You rock it just like you're supposed to,
Tam yapman gerektiği gibi sallıyorsun

Hey boy i ain't got nothing more to say,
Hey çocuk başka söyleyecek hiçbir şeyim yok

Coz you just make me wanna play,
Çünkü oynamak istememe neden oluyorsun

I don't know what it is
Ne olduğunu bilmiyorum

That makes me feel like this,
Bana böyle hissettiren şeyin

I don't know,
Bilmiyorum

Gotta be, gotta be a superstar,
Bir süperstar olmalısın

All eyes on you.
Tüm gözler üzerinde