Angel (Türkçe Çeviri)

Treats all like dimonds and pearls gets allota girls around the world

Hepsine elmas ve inci muamelesi yapıyor ve tüm dünyadan bir çok kız buluyor
Not this is real when i shock it with a combination ...
Bunu bir kombinasyonla sarstığım zaman gerçek değil
Get this one for your musical disk...Wahh
Müzik diskin için bunu al Wahh
Nakarat
[ Girl, you're my angel, you're my darling angel
Bebek, sen meleğimsin, benim sevgili meleğimsin
Closer than my peeps you are to me, baby
Sesimden daha yakınsın bana, bebek
Shorty, you're my angel, you're my darling angel
Ufaklık, sen meleğimsin, benim sevgili meleğimsin
Girl, you're my friend when I'm in need, baby
Sen ihtiyacım olduğunda arkadaşımsın, bebek ]
Life is one big party when you're still young
Hala gençken hayat büyük bir partidir
But who's gonna have your back when it's all done?
Ama her şey bittiğinde seni kim kollayacak?
It's all good when you' live to have pure fun
Saf eğlence için yaşarken her şey iyidir
Can't be a fool son, what about the long run
Aptal olamazsın evlat, uzun koşudan ne haber?
Looking back Shorty always a mention
Geriye bakınca ufaklık, hep bir ima
Say me not giving her much attention
Ona fazla ilgi göstermediğimi söylüyor
She was there through my incarceration
Hapiste yattığım süre boyunca o yanımdaydı
I wanna show the nation my appreciation
Millete minnettarlığımı göstermek istiyorum

Nakarat
You're a queen and as so you should be treated
Sen bir kraliçesin ve o şekilde davranılmalısın
Though you never get the lovin' that you needed
Ama hiç ihtiyacın olan sevgiyi almadın
Coulda left, but I called and you heeded
Terk edebilirdim, ama seni aradım ve önemsedim
Begged and I pleaded, mission completed
Yalvardım ve özür diledim, görev tamamlandı
Mama said that I dissed the program
Annem programı bozduğumu söyledi
Not the type to mess around with her emotion
Duygularıyla oynanacak bir tip değil
But the feeling that I have for you is so strong
Ama senin için olan hislerim çok güçlü
Been together so long, this could never be wrong
Uzun zaman birlikte olduk, bu asla yanlış olamaz
Nakarat
Girl, in spite of my behavior, said I'm your savior
Bebek, davranışlarıma rağmen, kurtarıcınım dedin
(You must be sent from up above)
(Yukarlardan gönderilmiş olmalısın)
And you appear to me so tender, say girl I surrender
Ve bana çok duyarlı görünüyorsun, bebek teslim oluyorum diyorum
(Thanks for giving me your love)
(Bana sevgini verdiğini için teşekkürler)
Girl, in spite of my behavior, said I'm your savior
Bebek, davranışlarıma rağmen, kurtarıcınım dedin
(You must be sent from up above)
(Yukarlardan gönderilmiş olmalısın)
And you appear to me so tender, well, girl I surrender
Ve bana çok duyarlı görünüyorsun, peki bebek teslim oluyorum
(Said thanks for giving me your love)
(Bana sevgini verdiğin için teşekkürler dedin)
Now life is one big party when you're still young
Hala gençken hayat büyük bir partidir
But who's gonna have your back when it's all done?
Ama her şey bittiğinde seni kim kollayacak?
It's all good when you' live to have pure fun
Saf eğlence için yaşarken her şey iyidir
Can't be a fool son, what about the long run
Aptal olamazsın evlat, uzun koşudan ne haber?
Looking back Shorty always a mention
Geriye bakınca ufaklık, hep bir ima
Say me not giving her much attention
Ona fazla ilgi göstermediğimi söylüyor
She was there through my incarceration
Hapiste yattığım süre boyunca o yanımdaydı
I wanna show the nation my appreciation
Millete minnettarlığımı göstermek istiyorum