Katy Perry -The One That Got Away

Summer after high school when we first met
We'd make out in your Mustang to Radiohead
And on my 18th birthday We got matching tattoos

Liseden sonraki yaz tanıştık
Mustang'inde Radiohead çalarken öpüşürdük
Ve 18. doğum günümde aynı dövmeyi yaptırdık

Used to steal your parents' liquor and climb to the roof
Talk about our future like we had a clue
Never planned that one day I'd be losing you

Ailenin içkilerini çalıp çatıya çıkardık
Geleceğimiz hakkında konuşurduk, sanki birşey anlarmışız gibi
Seni kaybedeceğim o gün, asla aklıma gelmezdi.

In another life, I would be your girl
We'd keep all our promises, be us against the world
In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that got away
The one that got away

Başka bir hayatta, senin sevgilin olurdum
Bütün sözlerimizi tutardık, dünyaya karşı kendimiz olurduk
Başka bir hayatta, senin kalmanı sağlardım
Böylece senin, giden o kişi olduğunu söylemek zorunda kalmazdım
Giden o kişi...

I was June and you were my Johnny Cash
Never one without the other, we made a pact
Sometimes when I miss you I put those records on

Ben June'dum ve sen benim Johnny Cash'imdin*
Diğerimiiz olmadan asla tam değildik, anlaşmıştık
Bazen seni özlediğimde o plakları dinliyorum

Someone said you had your tattoo removed
Saw you downtown, singing the blues
It's time to face the music I'm no longer your muse

Birisi dövmeni sildirdiğini söyledi
Seni şehir merkezinde gördüm, blues söylerken
Artık ilham kaynağının ben olmadığım müziğini duyma zamanı

In another life, I would be your girl
We'd keep all our promises, be us against the world
In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that got away
The one that got away

Başka bir hayatta, senin sevgilin olurdum
Bütün sözlerimizi tutardık, dünyaya karşı kendimiz olurduk
Başka bir hayatta, senin kalmanı sağlardım
Böylece senin, giden o kişi olduğunu söylemek zorunda kalmazdım
Giden o kişi...

The one
The one
The one
The one that got away

O kişi
O kişi
O kişi
Giden o kişi...

All this money can’t buy me a time machine, no
Can't replace you with a million rings, no
I should have told you what you meant to me, whoa
Cause now I pay the price

Bütün bu para, bana bir zaman makinesi alamaz, hayır
Seni milyonlarca yüzükle değiştiremez, hayır
Sana, bana ne ifade ettiğini söylemeliydim
Çünkü şimdi bedelini ödüyorum...

In another life, I would be your girl
We'd keep all our promises, be us against the world
In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that got away
The one that got away

Başka bir hayatta, senin sevgilin olurdum
Bütün sözlerimizi tutardık, dünyaya karşı kendimiz olurduk
Başka bir hayatta, senin kalmanı sağlardım
Böylece senin, giden o kişi olduğunu söylemek zorunda kalmazdım
Giden o kişi...

The one (the one)
The one (the one)
The one (the one)

O kişi (o kişi)
O kişi (o kişi)
O kişi (o kişi)

In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that got away
The one that got away

Başka bir hayatta, senin kalmanı sağlardım
Böylece senin, giden o kişi olduğunu söylemek zorunda kalmazdım
Giden o kişi...