She she ain't real
O o gerçek değil
She ain't gonna be able to love you like I will
O benim yapacağım gibi seni sevemeyecek
She is a stranger
O bir yabancı
You and I have history
Senin ve benim geçmişimiz var
Or don't you remember?
Veya hatırlamıyor musun?
Sure she's got it all
Eminim o bunların hepsine sahiptir
But baby is that really what you want?
Ama bebeğim bu gerçekten senin istediğin şey mi?

Bless your soul you've got your head in the clouds
Ruhunu kutsa kafanda bulutlar var
You made a fool out of you
Kendine bir hata yaptın
And boy she's bringing you down
Ve oğlum o seni indiriyor
She made your heart melt
O kalbini eritti
But you're cold to the core
Ama özünde soğuksun
Now rumour has it she ain't got your love anymore
Ve söylentiye göre o artık senin aşkına sahip değil

Rumour has it ooh (x8)
Söylentiye göre ooh

She is half your age
O senin yarı yaşında
But I'm guessing that's the reason that you strayed
Ama sanıyorum ki bu senin yoldan çıkmanın nedeni
I heard you've been missing me
Beni özlediğini duydum
You've been telling people things that you shouldn't be
İnsanlara yapmaman gereken şeyleri söylemişsin
Like when we creep out and she ain't around
Bizim süründüğümüz ve onun olmadığı zamanlardaki gibi
Haven't you heard the rumours?
Söylentileri duymadın mı?

Bless your soul you've got your head in the clouds
Ruhunu kutsa kafanda bulutlar var
You made a fool out of me
Bana bir hata yaptın
And boy you're bringing me down
Ve oğlum sen beni indiriyorsun
You made my heart melt yet I'm cold to the core
Kalbimi erittin ama henüz özüm soğuk

But rumour has it I'm the one you're leaving her for
Ama söylentiye göre onu terk etmenin nedeni olan kişi benim

Rumour has it ooh (x8)
Söylentiye göre ooh

All of these words whispered in my ear
Bu sözcüklerin hepsi kulağıma fısıldandı
Tell a story that I cannot bear to hear
Duymaya katlanamayacağım bir hikaye anlat
People say crazy things
İnsanlar çılgınca şeyler söylüyor
Just 'cause you heard it
Çünkü sen bunu duydun

Rumour has it ooh (x14)
Söylentiye göre ooh

But rumour has it he's the one I'm leaving you for
Ama söylentiye göre seni terk etmemin nedeni olan kişi o