Wake up everyone
Herkes uyansin
How can you sleep at a time like this
Bu zamanda nasil uyursunuz
Unless the dreamer is the real you
Hayalperest olmadikça gerçeksiniz

Listen to your voice
Sesini dinle
The one that tells you
Birisi sana anlatiyor
To taste past the tip of your tongue
Dilinin ucundaki tatli geçmis
Leap in, the net will appear
Içeri siçra,ag görünecek

I don't wanna wake before
Önceden hiç uyanmak istemiyorum
The dream is over
Rüya bitti
I'm gonna make it mine
Kendime yapacagim
Yes I, I know it
Evet ben,ben biliyorum

I'm gonna make it mine
Kendime yapacagim
Yes I'll make it all mine
Evet hepsini kendime yapacagim

I keep my life on a heavy rotation
Hayatimdaki agir bir dönüsü tutuyorum
Requesting that it's lifting you up, up, up and away
Talep edilen su,yükselmek ve disariya kaldirmak
And over to a table at the Gratitude Cafe
Ve Gratitude Cafe'deki masanin üzerinde

And I am finally there
Ve sonunda buradayim
And all the angels they'll be singing
Ve sonunda tüm melekler sarki söylüyor
Ah la la la, ah la la la
I la la la la love you
Seni seviyorum

I don't wanna break before
Önceden kirilmak istemiyorum
The tour is over
Gezi bitti
I'm gonna make it mine
Kendime yapacagim
Yes I, I'll own it
Evet ben,benim olacak

I'm gonna make it mine
Kendime yapacagim
Yes I'll make it all mine
Evet,hepsini kendime yapacagim

And timing's everything
Ve zamanlama her seydir
And this time there's plenty
Ve bu defa burada bol bol
I am balancing
Dengeleniyorum
Careful and steady
Dikkatli ve düzenli
And reveling in energy that everyone's emitting
Ve büyük zevk olarak enerjinin içindekileri herkese yay

Well I don't wanna wait no more
Güzel daha fazla beklemek istemiyorum
Oh I wanna celebrate the whole world
Tüm dünyada ünlenmek istiyorum
I'm gonna make it mine
Kendimin yapacagim
Oh yes I'm following your joy
Oh Evet,eglenceni takip ediyorum

I'm gonna make it mine
Kendime yapacagim
Because I, I am open
Çünkü ben,ben açigim
I'm gonna make it mine
Kendime yapacagim
That's why, I will show it
Nedenini gösterecegim

I'm gonna make it mine
Kendime yapacagim
Gonna make it mine
Kendime yapacagim
Oh mine
Kendime
Yes I'll make it all mine
Evet hepsini kendime yapacagim