When hurt is all you’re feeling, your heart is slowly bleeding
Hissettiğin tek şey acı olduğunda, kalbin yavaşça kanar
The only memories to hold on to
tutunacağın sadece anılardır
When you almost stop believing, you’re cold, alone and freezing
inanmayı bırakmaya başladığında, üşürsün, yalnız ve donarsın
You think you’re lost and don’t know where to go
kaybolduğunu düşünürsün, ve nereye gideceğini bilmezsin
Look up to the starlit sky, reignite the fire
Yıldızların aydınlattığı gökyüzüne bak, ateş yanmayacaktı


You will shine, shine and fight the shadows in the sky
sen parlayacaksın, parla ve gökyüzündeki gölgelerle savaş
You will shine, I see the light in your eyes
sen parlayacaksın, gözlerinde ışığı görüyorum
You will shine, shine and fight the shadows in the sky
sen parlayacaksın, parla ve gökyüzündeki gölgelerle savaş
Oh you will fly up high, the light is in your eyes
yükseğe uçacaksın, gözlerinde ışık
Trust me, you will shine
bana güven, sen parlayacaksın


Time is always healing and answers are revealing
zaman her zaman iyileştirir ve cevaplar açıklayıcıdır
Sometimes they’re simply right before your eyes
bazen sadece gözlerinin önündedir
But when you’re down here kneeling there is no chance to see it
ama sen diz çökmüş dururken görme şansın yok
You can when all these dark clouds disappear
tüm bu karanlık bulutlar yok olduğunda görebilirsin
Look up to the starlit sky, reignite the fire
Yıldızların aydınlattığı gökyüzüne bak, ateş yanmayacaktı


You will shine, shine and fight the shadows in the sky
sen parlayacaksın, parla ve gökyüzündeki gölgelerle savaş
You will shine, I see the light in your eyes
sen parlayacaksın, gözlerinde ışığı görüyorum
You will shine, shine and fight the shadows in the sky
sen parlayacaksın, parla ve gökyüzündeki gölgelerle savaş
Oh you will fly up high, the light is in your eyes
yükseğe uçacaksın, gözlerinde ışık
Trust me, you will shine
bana güven, sen parlayacaksın


Still alive and breathing
hala yaşıyor ve nefes alıyorsun
Still alive and breathing
hala yaşıyor ve nefes alıyorsun
Still alive and breathing,
hala yaşıyor ve nefes alıyorsun
Still alive and breathing
hala yaşıyor ve nefes alıyorsun