İngilizceden Çeviri:


I set off on a long journey
Uzun bir yolculuk ayarladım
I walked without aim restlessly
huzursuzca amacım olmadan yürüdüm
I didn’t think of anything, not until the next day
hiçbir şey düşünmedim, geçen güne kadar
I chose solitude and peacefulness
yalnızlık ve huzuru seçiyorum


I have a life, I have a life, I drift over hardships
bir hayatım var, bir hayatım var, zorlukların hakkından gelirim
I have a life, I have a life because of you
bir hayatım var, senin sayende bir hayatım var
When the wind blows against me, I climb over high mountains
rüzgar bana karşı estiğinde, yüksek dağlara tırmanırım
I have a life, I have a life, I have a life
bir hayatım var, bir hayatım var, bir hayatım var


I didn’t understand the love that touches all
hepsine dokunan sevgiyi anlamıyorum
I didn’t dare to embrace and exist
kucaklamaya ve var olmaya cesaret edemedim
I felt that I didn’t deserve to open my mind And let the bright love inside
aklımı açıp, parlak sevginin içeri girmesine izin vermeyi hak etmediğimi hissettim


I have a life, I have a life, I drift over hardships
bir hayatım var, bir hayatım var, zorlukların hakkından gelirim
I have a life, I have a life because of you
bir hayatım var, senin sayende bir hayatım var
When the wind blows against me, I climb over high mountains
rüzgar bana karşı estiğinde, yüksek dağlara tırmanırım
I have a life, I have a life, I have a life
bir hayatım var, bir hayatım var, bir hayatım var


And I believe, yes, I believe,
ve ben inanıyorum evet, inanıyorum
Maybe the beautiful doors of heaven will open
belki cennetin güzel kapıları açılır
The most beautiful love will overflow, it will envelop me alone,
en güzel sevgi taşar, beni yalnız kuşatır


I have a life, I have a life, I drift over hardships
bir hayatım var, bir hayatım var, zorlukların hakkından gelirim
I have a life, I have a life because of you
bir hayatım var, senin sayende bir hayatım var
When the wind blows against me, I climb over high mountains
rüzgar bana karşı estiğinde, yüksek dağlara tırmanırım
I have a life, I have a life, I have a life
bir hayatım var, bir hayatım var, bir hayatım var