All our lives we’ve been afraid
tüm korktuğumuz hayatlarımız
Watching the world decline till nothing remains
geride hiçbir şey kalmayana kadar dünyanın düşüşünü izliyor
But in our darkness hour, right before the dawn
ama karanlık saatimizde, şafaktan hemen önce
The old world dies, the new day is born
eski dünya ölür ve yeni gün doğar


We’re gonna live like it’s our last night alive
hayatımızdaki son geceymiş gibi yaşayacağız
And we’re dancing till the morning light
ve sabah ışıklarına kadar dans edeceğiz
And even if the sun don’t rise
ve güneş doğmasa bile
In the end only love survives
sonuçta aşk hayatta kalır


So be love, be love
o halde aşk ol, aşk ol
Just be love (Just be love), only love (only love)
sadece aşk ol, sadece aşk ol, sadece aşk
We are love (We are love), only love (only love)
sadece aşk ol, sadece aşk ol, sadece aşk
And when the stars are aligned you got to make love a state of mind
ve yıldızlar sıralandığında, sevişmek ruh halinde olmalısın
‘Cause in the end only love survies
çünkü sonuçta sadece aşk hayatta kalır


So let the world collide, don’t be afraid
o halde bırak dünya çatışsın, korkma
If it’s the end of time love will remain
eğer sonunda sadece aşk hayatta kalacaksa


To live like it’s the last night alive
hayatımızdaki son gece gibi yaşayacağız
And we’re dancing till the morning light
ve sabah ışıklarına kadar dans ediyoruz
And even if the sun don’t rise
ve hatta güneş doğmasa bile
In the end only love survives
sonunda sadece aşk hayatta kalır


So be love, be love
o halde aşk ol, aşk ol
Just be love (Just be love), only love (only love)
sadece aşk ol, sadece aşk ol, sadece aşk
We are love (We are love), only love (only love)
sadece aşk ol, sadece aşk ol, sadece aşk
And when the stars are aligned you got to make love a state of mind
ve yıldızlar sıralandığında, sevişmek ruh halinde olmalısın
‘Cause in the end only love survies
çünkü sonuçta sadece aşk hayatta kalır