His name is Jeremy, working in IT
İsmi Jeremy, IT de çalışıyor
Never questions why he has always been
asla ne olduğunu sorgulamaz
An extra careful guy, sensitive and shy
ekstra dikkatli, duygusal ve utangaç bir adam
Risk assessment is his investment in a life of no surprise
Risk değerlendirmesi sürprizsiz hayatında bir yatırım
Till she walked into his life
ta ki o (kız) hayatına girene kadar


She’s spontaneous indeed, uncertainty’s her creed
o (kız) tamamen spontane, belirsizlik onun hayatı
She has always been neither black or white
hiç bir zaman ne siyah ne de beyaz oldu
Just a curious delight
meraklı tadında
She threw affection his direction, a collection of her smiles
(kız) sevgiyi (adamın) tarafa, gülümsemeleriyle gönderdi
And to his surprise, whoah oh
ve sürpriz olarak


She’s like tomorrow, oh so distant, she just wants to play
O (kız) yarın gibi, öyle uzak, sadece oynamak istiyor
Like tomorrow she is always one day away
yarın gibi her zaman bir gün önde
All the time she slips away it’s close but yet so far
zaman her aktığında daha yakın ama yine de uzakta
It’s time to follow her tomorrow, whoah oh
onun yarınını takip etmek zamanı
Time to follow her tomorrow, whoah oh
yarınını takip etmek zamanı


He fell for her too fast, we all thought it wouldn’t last
(adam) kızın çok hızlı olduğunu düşünüyor, hepimiz ayrılacaklarını düşündük
‘Cause good ol’ Jeremy likes his rigorous routine
çünkü Jeremy kendi özenli rutinini sever
‘Cause he only thinks today but tomorrow is a way To find a new direction and you’ll be okay
çünkü sadece bugünü düşünür ama yarın yeni bir yön bulmak ve iyi olmak için bir yoldur


She’s like tomorrow, oh so distant, she just wants to play
O (kız) yarın gibi, öyle uzak, sadece oynamak istiyor
Like tomorrow she is always one day away
yarın gibi her zaman bir gün önde
All the time she slips away it’s close but yet so far
zaman her aktığında daha yakın ama yine de uzakta
It’s time to follow her tomorrow, whoah oh
onun yarınını takip etmek zamanı
Time to follow her tomorrow, whoah oh
yarınını takip etmek zamanı