Faster than light here comes the night
gece ışıktan daha hızlı geliyor
Tomorrow is now
yarın şimdi
You flow through my veins, inside me you’ll stay
damarlarımda akıyorsun, içimde kalacaksın
There is no doubt
hiç şüphe yok


You’re one in this world, no diamonds no pearls
Sen bu dünyadasın, mücevher yok, inci yok
Like your love divine
aşkın ilahi gibi
So high off the ground, we’ll never come down
yerden çok yüksekte, asla aşağı inmeyeceğiz
No limit no sky
gökyüzünde sınır yok


Straight into love, we’ll break through the dark
karanlıkları yarıp, direk aşka doğru geleceğiz
And light the world up from the sky when we collide
çarpıştığımız zaman gökyüzünden düşünyayı aydınlatacağız
Straight into love and never let go
direkt aşka doğru asla bırakma
We’ll light the world up from the sky into the night
bu gece gökyüzünden dünyayı aydınlatacağız


No turning the tide, with eyes open wide
gelgit yok, gözler tam açık
There’s no stopping now
şimdi durmak yok
With all that we have we stand on the edge
sınırda durmalıyız
Before we die down
ölmeden önce


Straight into love, we’ll break through the dark
karanlıkları yarıp, direk aşka doğru geleceğiz
And light the world up from the sky when we collide
çarpıştığımız zaman gökyüzünden düşünyayı aydınlatacağız
Straight into love and never let go
direkt aşka doğru asla bırakma
We’ll light the world up from the sky into the night
bu gece gökyüzünden dünyayı aydınlatacağız


We found the place where we belong
ait olduğumuz yeri bulduk
Out of the dark our flame is strong
karanlıkta alevimiz güçlü
We’re moving fast, we won’t look back
hızlı hareket ediyoruz, arkamıza bakmayacağız
Higher and higher we go
yükseğe ve yükseğe çıkacağız