When the times are getting rough gold and silver turn to dust
zaman zorlaşlaştığında, altın ve gümüş toza dönüşür
People build their barricades out of jealousy and hate
insanlar kıskançlık ve nefretlere barikatlar örerler
But there’s one thing they could never, never ever separate
ama asla ve asla engelleyemeceleri bir şey vardır


Ah, let it hear from near and far
bırak yakından ve uzaktan duyulsun
This is how it’s meant to be, we’re together you and me
böyle olması gerekiyor, sen ve ben birlikteyiz
Ah, nothing can tear us apart
ve hiçbir şey bizi ayrı koyamaz
Sailing on a stormy sea, we’re together you and me
fırtınalı havada yelken açıyoruz, birlikteyiz, sen ve ben


We build castles with our hands, on a solid ground they stand
ellerimizle sağlam zeminlere kaleler inşa ediyoruz
They’re our shelter from the storm, to keep us safe and keep us warm
onlar bizim fırtınaya karşı barınaklarımız, bizi güvende ve sıcak tutan
No, there’s nothing that can hurt us, whatever there may come
hayır, ne olursa olsun, bize hiçbir şey zarar veremez


Ah, let it hear from near and far
bırak yakından ve uzaktan duyulsun
This is how it’s meant to be, we’re together you and me
böyle olması gerekiyor, sen ve ben birlikteyiz
Ah, nothing can tear us apart
ve hiçbir şey bizi ayrı koyamaz
Sailing on a stormy sea, we’re together you and me
fırtınalı havada yelken açıyoruz, birlikteyiz, sen ve ben


Time is flowing to the sea but it’s still you and me
zaman denize akıyor ama hala sen ve beniz
Nothing’s like it used to be, but we’re here, you and me
hiç birşey eskisi gibi değil, ama buradayız, sen ve ben


Ah, let it hear from near and far
bırak yakından ve uzaktan duyulsun
This is how it’s meant to be, we’re together you and me
böyle olması gerekiyor, sen ve ben birlikteyiz
Ah, nothing can tear us apart
ve hiçbir şey bizi ayrı koyamaz
Sailing on a stormy sea, we’re together you and me
fırtınalı havada yelken açıyoruz, birlikteyiz, sen ve ben