Justin Bieber Feat Ludacris ☻ All Around The World Çevirisi - Justin Bieber Feat Ludacris ☻ All Around The World Çevirisi


You’re beautiful, beautiful, you should know it
Sen çok güzelsin, bunu bilmelisin
(You’re beautiful, beautiful, you should know it)
Sen çok güzelsin, bunu bilmelisin
I think it’s time, think it’s time that you show it
Zamanı olduğunu düşünüyorum, bu sana göstermenin zamanı olduğunu düşünüyorum
You’re beautiful, beautiful
Sen güzelsin, güzel


Baby what you doing? where you at? where you at?
Bebeğim ne yapıyorsun? Neredesin? Neredesin?
Why you working so shy? hold it back, hold it back
Neden bu kadar utanıyorsun? geri çekiliyorsun, geri çekiliyorsun
We’re not the only ones doing it like that, and like that
Bunu bu şekilde yapan sadece biz değiliz, bu şekilde
So DJ bring that, bring that, bring that, bring that back
O halde DJ, getir onu, onu geri getir


Cause all around the world people want to be loved
Çünkü dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
Yeah, cause all around the world, they’re no different than us
Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller
All around the world people want to be loved
dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
All around the world, they’re no different than us
Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller
All around the world
Dünyanın her yerinde


You’re crazy girl, crazy girl, you should know it
Sen çılgınsın kız, çılgın kız, bunu bilmelisin
(you’re crazy girl, crazy girl, don’t control it)
ben çılgınsın kız, çılgın kız, kontrolsüz
Light it up, light it up, so explosive
Yakıyorsun, yakıyorsun, patlayıcı
You’re crazy girl, yeah, yeah
Sen çılgınsın kız, evet evet


Baby what you doing? where you at? where you at?
Bebeğim ne yapıyorsun? Neredesin? Neredesin?
Why you working so shy? hold it back, hold it back
Neden bu kadar utanıyorsun? geri çekiliyorsun, geri çekiliyorsun
We’re not the only ones doing it like that, and like that
Bunu bu şekilde yapan sadece biz değiliz, bu şekilde
So DJ bring that, bring that, bring that, bring that back
O halde DJ, getir onu, onu geri getir


Cause all around the world people want to be loved
Çünkü dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
Yeah, cause all around the world, they’re no different than us
Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller
All around the world people want to be loved
dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
All around the world, they’re no different than us
Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller
All around the world
Dünyanın her yerinde


Once again, the dynamic duo’s back at it
Bir kere daha, dinamik ikili geri döndü
JB, Luda!
I love everything about you
Seninle ilgili herşeyi seviyorum
You’re imperfectly perfect
Sen mükemmelsin
Everyone is itching for beauty
Herkes güzellik için kaşınıyor
But you’re scratching the surface
sen de yüzeyi kaşıyorsun


Lost found is never found
Kayıp asla bulunmadı
Can the DJ please reverse it?
DJ lütfen geri vitese takabilirmisin?
In lights we pay for change
Işıklarda ödeme yapıyoruz
Let’s make every second worth it
Hadi her dakikayı değerli yapalım
Any day can work if you’re working with people saying you don’t deserve it and don’t give in
Eğer insanlarla çalışıyorsan, hak etmediğini söylüyor ve kabullenmiyorsan, her gün olabilir,
Cause hate may win some battles but love wins in the end
Çünkü nefret bazı savaşları kazanabilir ancak aşk sonunda kazanır
You shine just like the sun while the moon and the stars reflect your light
Ay ve yıldızlar senin ışığını yansıtırken, sen bir güneş gibi parlıyorsun
Beauty revolves around you
Güzellik etrafında dolanıyor
So you like that?
bunu seviyor musun?


All around the world people want to be loved
dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
All around the world, they’re no different than us
Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller
All around the world people want to be loved
dünyanın her yerinde insanlar sevilmek istiyor
All around the world, they’re no different than us
Evet, çünkü dünyanın her yerinde, bizden farklı değiller