Beyonce – Grown Woman Türkçe Çevirisi - Beyonce – Grown Woman Türkçe Çevirisi


They love the way I walk
Yürüyüşümü seviyorlar
‘Cause I walk with a vengeance
Çünkü intikam duygusuyla yürüyorum
And they listen to me when I talk ’cause I ain’t pretending
ve ben konuştuğumda beni dinliyorlar çünkü rol yapmıyorum
It took a while, now I understand just where I’m going
biraz zaman aldı ama şimdi nereye gittiğimi anladım
I know the world and I know who I am
dünyayı biliyorum ve kim olduğumu biliyorum
‘Bout time I show it
gösterme zamanı


And I’m movin’ (Down like that, down like that)
ve hareket ediyorum (aşağıya o şekilde, aşağıya o şekilde)
When I do it (Down like that, down like that)
bunu yaptığım zaman (aşağıya o şekilde, aşağıya o şekilde)


I can be bad if I want
istersem kötü olabilirim
I can go slow all night long
tüm gece boyunca yavaş gidebilirim


I’m a grown woman
ben yetişkin bir kadınım
I can do whatever I want
istediğim herşeyi yapabilirim


Now, ‘betcha I run this
Şimdi, bunu çalıştırıyorum
‘Cause I put it (down like that, down like that)
çünkü koydum (aşağıya o şekilde, aşağıya o şekilde)