Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels
Kalabalık koridorlar, serseriler ve asiler için en yalnız mekanlar
Or anyone who just dares to be different
Ya da sadece farklı olmayı hak eden herhangi biri için
And you’ve been trying for so long to find out where your place is
Ve sen yerinin neresi olduğunu bulmak için uzun zamandır uğraşıyorsun
But in their narrow minds, there’s no room for anyone who dares to do something different
Ama onların dar akıllarında,farklı olmayı hak eden hiç kimse için oda yok
Oh, but listen for a minute
Oh,ama bir dakikalığına dinle
Trust the one who’s been where you are wishing all it was, was sticks and Stones
Bütün bunları dilediğinde orada olmuş birine güven,taşların ve sopaların içinde
Those words cut deep but they don’t mean you’re all alone
Bu kelimeler derinden kesiyor ama onlar senin tamamen yalnız olduğunu kastetmediler
You’re not invisible
Sen görünmez değilsin
Hear me out, there’s so much more this life than what you’re feeling now
Beni dinle, şu an senin hissettiklerinden fazlasını hisseden çok fazla hayat var
Someday you’ll look back on all these days and all this pain is gonna be Invisible
Bazı günler bütün bu günlerden geriye bakacaksın ve bütün acın görünmez olacak
Oh, invisible
Oh,görünmez
So your confidence is quiet
Kendine güvenin sessiz
To them quiet looks like weakness but you don’t have to fight it
Onlar için sessiz tipler güçsüzlüğü sever ama bunun için savaşmak zorunda değilsin
Cause you’re strong enough to win without the war
Çünkü sen savaşsız kazanmak için yeterince güçlüsün
Every heart has a rhythm, let yours beat out so loudly
Her kalbin bir ritmi var, seninkinin çok gürültülü atmasına izin ver
That everyone can hear it, yeah, promise you don’t need to hide it anymore
Herkesin duyabileceği şekilde, evet, söz ver artık saklanman gerekmiyor
Oh and never be afraid of doing something different
Oh ve farklı bir şey yapmaktan asla korkma
Dare to be something more
Daha fazlası olmayı hak ediyorsunTrust the one who’s been where you are wishing all it was, was sticks and Stones
Bütün bunları dilediğinde orada olmuş birine güven,taşların ve sopaların içinde
Those words cut deep but they don’t mean you’re all alone
Bu kelimeler derinden kesiyor ama onlar senin tamamen yalnız olduğunu kastetmediler
You’re not invisible
Sen görünmez değilsin
Hear me out, there’s so much more this life than what you’re feeling now
Beni dinle, şu an senin hissettiklerinden fazlasını hisseden çok fazla hayat var
Someday you’ll look back on all these days and all this pain is gonna be Invisible
Bazı günler bütün bu günlerden geriye bakacaksın ve bütün acın görünmez olacak
Oh, invisible
Oh, görünmez
These labels that they give you just ’cause they don’t understand
Onların sırf seni anlamadıkları için verdikleri bu etiketler
If you look past this moment, you’ll see you’ve got a friend
Bu anın geçmişine bakarsan,bir arkadaşın olduğunu göreceksin
Waving a flag for who you are and all you’re gonna do
Bir bayrak dalgalanıyor kim olduğun ve bütün yapacaklarınla ilgili
Yeah, so here’s to you and here’s to anyone who’s ever felt invisible
Evet, işte sen ve seni hiç görünmez hissetmeyenler
Yeah
Evet
You’re not invisible
Sen görünmez değilsin
Hear me out, there’s so much more this life than what you’re feeling now
Beni dinle,şu an senin hissettiğinden fazlasını hisseden çok fazla hayat var
Yeah, someday you’ll look back on all these days and all this pain is gonna be Invisible
Bazı günler, bütün bu günlerden geriye bakacaksın ve bütün acın görünmez olacak
It’ll be invisible
Görünmez olacak