Home

Hold on, to me as we go.
giderken tutun bana
As we roll down this unfamiliar road.
bu alışılmadık yoldan geçerken
And although this wave is stringing us along.
ve bu dalga bizi beraberinde sürüklerken
Just know you're not alone,
sadece bil yalnız olmadığını
Cause I'm going to make this place your home.
çünkü ben bu yeri evin yapacağım

Settle down, it'll all be clear.
sakin ol, hepsi belli olur
Don't pay no mind to the demons,
şeytanlara kafa yorma
They fill you with fear.
seni korkuyla doldururlar
The trouble it might drag you down.
sorunlar seni aşağıya sürükleyebilir
If you get lost, you can always be found.
eğer kaybolursan, her zaman bulunabilirsin

Just know you're not alone,
sadece bil yalnız olmadığını
Cause I'm going to make this place your home.
çünkü ben bu yeri evin yapacağım

Settle down, it'll all be clear.

sakin ol, hepsi belli olur
Don't pay no mind to the demons,
şeytanlara kafa yorma
They fill you with fear.
seni korkuyla doldururlar
The trouble it might drag you down.
sorunlar seni aşağıya sürükleyebilir
If you get lost, you can always be found.
eğer kaybolursan, her zaman bulunabilirsin

Just know you're not alone,
sadece bil yalnız olmadığını
Cause I'm going to make this place our home.
çünkü ben bu yeri evimiz yapacağım

Settle down, it'll all be clear.
sakin ol, hepsi belli olur
Don't pay no mind to the demons,
şeytanlara kafa yorma
They fill you with fear.
seni korkuyla doldururlar
The trouble it might drag you down.
sorunlar seni aşağıya sürükleyebilir
If you get lost, you can always be found.
eğer kaybolursan, her zaman bulunabilirsin

Just know you're not alone,
sadece bil yalnız olmadığını
Cause I'm going to make this place your home.
çünkü ben bu yeri evin yapacağım