Adiemus
> Seçme Parçalar
>> Adiemus

heeheeheeheeheeheeheehee.....

adie adie mus ta de adie adie a mus ta
adie na ta mus ta me adua
adie adie tu e ma de adie adie tu e ma adie adie tu e made....

adie adie mus ta de adie adie a mus ta
adie na ta mus ta me adua
adie adie tu e ma de adie adie tu e ma adie adie tu e made...

NAKARAT:

ademade tu e made ha
ade made tu e ma
hade made tu e ma cora,
hade made tu e ma cora (haye, waye....)
hade made tu e ma cora (haye, waye....)

ha une wa en, ha un wa hee e (2x)

musical break

NAKARAT

adie adie a mus ta de
adie adie a mus ta
adie a nade a mus ta adua
adie adie tu e ma, adie adie tu e ma,
adie adie tu e made nade...

NAKARAT

yakama yamaya kayame (ha du way hee hee....) (6x)
yaa, kaa haa maa mee (hadua)
yaa, kaa haa maa mee hadua (haye,waye....)

>> Tintinnabulum

2x:
ei
ei ma ka ma ya
ei
ei ma ka ma ya
a ma di ei
a ma bi ei
a ma di ei
a ma bi

ei

ei
ei ma ka pa ya
ei
ei ma ka ma ya
a ma di ei
a ma bi ei
a ma bi ei
a ba di

a ma
a ma ka aya
a
a ma di aya
a bih di a
a ke ma ya
a bih di a
a ke ma ya

a ke ma ya we
a ba di a
a bih di a
a bih di a
a bih di a
a bih di
a bih di
a bih di
a bih di a

ei
ei ma ka ma ya
ei
ei ma ka ma ya
a ma di ei
a ma bi ei
a ma bi ei
a ba di

a ma
a ma ka aya
a
a ma di aya
a bih da yei
a ke ma ya
a bih di a
a ke ma ya

4x:
e mus
a di e mus
a di e-ah

ah

4x:
a ki ma na ma we na ma ga dis

4x:
a ya ma ye ka ma
(a ya ma yei!)
a ya ma ye ka
(a ya ma yei!)

a...

ei
ei ma ka pa ya
ei
ei ma ka ma ya
a ba di ei
a ma bi ei
a ma bi ei
a ba di

a ma
a ma ka aya
a
a ma di aya
a bih di a
a ke ma ya
a bih di a
a ke ma ya

ei
ei ma ka ma ya
ei
ei ma ka ma ya
a ma di ei
a ma bi ei
a ma bi ei
a ba di

a ma
a ma ka aya
a
a ma di aya
a bih da yei
a ke ma ya
a bih di a
a ke ma ya

4x:
e mus
a di e mus
a di e-ah

a
a ki ma na ma we na ma
a ki ma na ma we na ma
ga dis
ga dis
a ki ma na ma we na ma
a ki ma na ma we na ma
ga dis
ga dis
a ki ma na ma we na ma
a ki ma na ma we na ma
ga dis
ga dis
a ki ma na ma we na ma
a ki ma na ma we na ma
ga dis
ga dis
a ki ma na ma we na ma

4x:
a ya ma ye ka ma
(a ya ma yei!)
a ya ma ye ka
(a ya ma yei!)

ei...
ei ma ka ma amaka baya ha bai


ei ma ka ma amaka baya ha bai
ei...