Bir de İstanbul'a geldim ki: bütün çarşısmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. pazar
Naradan çalkanıyorsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. öyle ya... Hürriyet var!

Galeyan geldi mismilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. mantık savuşurmuş... doğru:
Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru.

Kimse farkında değilsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. anlaşılansmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. yaptığının;
Kafalar tütsülü hulya ilesmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. gözler kızgın;

Sanki zincirdekiler hep boşanır zincirdensmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde..
Yıkıvermiş de tımarhaneyi çıkmış birden!

Zurnalar şehr ahalisini takmış peşine;
Yedisinden tutarak ta dayanın yetmişine!

Eli bayraklı alaylar yürüyor dört keçelismilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde..
En ağır başlısının bir zili eksiksmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. belli!

Ötüyor her taşın üstünde birer dilli düdük.
Dinliyor kaplamış etrafını yüzlerce hödük!

Kim ne söylersesmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. hemen el vurup alkışlayacak
-Yaşasın
-Kim yaşasın?
-Ömrü olan.
Şak! Şak! Şak!

Ne devairde hükümetsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. ne ahalide bir iş!
Ne sanayismilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. ne maarifsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. ne alış varsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. ne veriş.

Çamlıbel sanki şehirsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. zabıta yoksmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. rabıta yok;
Aksa kan sel gibismilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. dindirecek vasıta yok.

"Zevk-i hürriyeti onlar daha çok anlamalı"
Diye mekteblilerin mektebi tekmil kapalı!

İlmi tazyik ile ta'limsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. o da istibdad
Haydi öyleyse çocuklarsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. ebediyyen azad.

Nutka gelmiş öte dursun hocalar bir yandan...
Sahneden sahneye koşmakta bütün şakirdan.

Kör çıban neşterin altında nasıl patlarsasmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde..
Hep ağızlar deşilipsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. kimde ne cevher varsasmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde..

Saçıyor ortayasmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. ister temizsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. ister kirli;
Kalmıyor kimseciğin muzmeri artık gizli.

Dalkavuk devri değilsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. eski kasaid yerine
Üdebanız ana-avrat sövüyor birbirine.

Türlü adlarla çıkan namütenahi gazetesmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde..
Ayrılık tohumunu bol bol atıyor memlekete.

İt yetiştirmek için toprağı gayet münbit
Bularak fuhş ekiyor salma gezen bir sürü it

Yürüyor dine beş on maskarasmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. alkışlanıyorsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde..
Nesl-i hazır bunu hürriyet-i vicdan sanıyor.

Kadın erkek koşuyor borc ederek Avrupa'ya...
Sapa düşmekte bizim şıklarasmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. zannım Asya.

Hakka tevfiz ile üç dane yetişmiş kızınısmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde..
Taşıyanlar bile varmışsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. buradan baldızını...

Analık ilmi için Paris'esmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. yüksünmeyerek...
Yük ağırsmilev - Mehmet Akif Ersoy Süleymaniye Kürsüsü'nde.. ecri de nisbetle azim olsa gerek.