Burda herşey vardı.Eğitim sahası,kafetarya ve külübeler.
-Sevdin mi ?
-İdare eder.Ama bayılmıştım buraya.
-Gel seni Minas'la tanıştırayım.
-Tamam.Oda kimse artık.

Minas aynı Bay Haut'a benziyordu.

-Bay Haut ?