TRT Arsiv Serisi - Türk Tasavvuf Müzigi`nden SeçmelerTürk Tasavvuf Müzigi`nden Seçmeler


 1. a) Ney Taksimi (Ali Tüfekçi)
  b) Müstak Olup Özledigim Sehr-i Ramazan Merhaba (Koro)
 2. Noldu Bu Gönlüm Noldu Bu Gönlüm (Murat Irkilata)
 3. a) Cihan Içre Sah Eder (Koro)
  b) Can-ü Dilde Hane Kildin Akibet (Koro)
  c) Ben Dost Ile Dost Olmusam (Koro)
 4. Rebap Taksimi (Hasan Esen)
 5. Içimde Bir Dertli Bülbül Öter "Yunus Yunus" Diye (Faruk Salgar)
 6. a) Müsterek Taksim "Rebap-Ney" (Hasan Esen, Ugur Onuk)
  b) Ya Ilahi Ism-i Azam Hakkiçün (Alp Arslan)
 7. Dervis Bagri Tas Gerek (Ali Riza Sahin)
 8. a) Müsterek Açis "Kaval-Baglama" (Osman Aktas, Arif Balaban)
  b) Sah-i Merdanin Avazi Turna Derler Bir Kustadir (Turan Engin)
 9. Ben Melamet Hirkasini Kendim Giydim Eynime (Turan Öge)
 10. Ömür Bahçesinin Gülü Solmadan (Koro)
 11. Bugün Bize Pir Geldi (Turan Engin)
 12. Yüzün Gördüm Dedim "Elhamdülillah" (Koro)