O her sabah gün doğmadan
Horozlar ötmeden, eller uyurken
Erken kalkar, cigara yakar
Dağlara düşer, dağlara hey
Nedir kimdir kimseler bilmez
Hiç yüzü gülmez, hiç söz etmez
Sakin durmuş derdik adına
Korkarım bir gün gider de gelmez
Garip birşeyler olmuştu
Bütün köylüler susmuştu
Durmuş erken indi dağdan
Ve ilk defa konuşmuştu
Eğilin anadolu'ya, ayak değil kulak verin
Neden ağlarmış ninem, durun susun ve dinleyin
Adam, şalvarım, çarığım
Emeğim, terim, nasırım
Kalemim, kağıdım, yazım
Oğlum, kızım, karım, sazım
Gaflet çökerken uyuşur
Çoban uyur kurt uluşur
Tetik düşer, can vuruşur
Can vuruşur . can vuruşur
Bir yaralı aslan ki yurdum devinir durur
Çakallar birden hürledi
Yağmur yağdı, gök gürledi
Üç gün üç gece yağış var
Sakin durmuş görünmedi
Dediler ki kuşlar gider
Taşlar gider başlar gider
İki gözüm durmuş gider
Gider diyar diyar gider
Şimdi ürkek dudaklardan
Dökülürmüş masal masal
Uzun kış gecelerinde
''Durmuş'un türküsü'' ağlar