Nasıl anlatayım sana
Nasıl anlatayım sana
Sevdiğim anlat diyorsun
Toparlayıp yaka paça
Toparlayıp yaka paça
Götürdüler biliyorsun

Burda çaylar soğuk soğuk satılır
Maltalarda kesik volta atılır
Gözlerinden çivilenmiş cesetler
Gün aşırı gözlerime takılır

Evet çirkin adamlar
Gençliğimi çaldınız
Uykumu sorgulayıp düşlerimi astınız
Karanlık duvarları üzerime ördünüz
Piskopat gecelere ruhumu dövdürdünüz
Çimento gülü oldum yaşayan ölü oldum
Evet ben deli oldum
Beni siz delirttiniz