Doğsaydın
Güneşten önce
Koşsaydın
Kıyametler yetince
Kalbim
Buz tuttu yine
Sen yoksun korkma
İçinde
Bulsaydın
Kendini benden önce
Sussaydın
Sözüm yok sana deyince
Aksın gitsin
Hayatın yine
Ben yoktum sanki
İçinde
Korkma yoksun içinde
Korkma yoksun içinde
Korkma yoksun içinde
Korkma yoksun içinde