Kim söylemiş beni
Süheylaya vurulmuşum diye
Kim görmüş ama kim Eleniyi öptüğümü?
Yüksek Kaldırımda güpe gündüz
Melahati almışım da sonra
Alemdara gitmişim öyle mi?
Onu da sonra anlatırım, fakat...
Kimin bacağını sıkmışım tramvayda?
Güya Galataya dadanmışız
Kafaları çekip çekip orada
Alıyormuşuz soyuğu
Onu da sonra anlatırım...
Ya o Muallayı sandala atıp
"Ruhunda Hicranını" söyletme hikayesi...
Geç bunları, anam babam geç bunları
Bir kalemde
Bilirim ben yaptığımı