Cahil olanlara akıl danışma
Baktın dengin değil bırak yarışma
Üstüne düşmedik söze karışma
Elin oğlu seni bir kula satar
Büyük balık küçük balığı yutar

Elin oğlu seni bir kula satar
Büyük balık küçük balığı yutar

Bilmediğin yerde sen tut dilini
Çalma bir kimsenin kapı zilini
Sakın her deliğe sokma elini
Kimisinde bazen bin yılan yatar
Büyük balık küçük balığı yutar

Kimisinde bazen bin yılan yatar
Büyük balık küçük balığı yutar

Benim diyen beylerde faka basarlar
İki şahidin önünde adam asarlar
El hakkı yiyenlerde bir gün kusarlar
Çok tamah insanı bir yardan atar
Büyük balık küçük balığı yutar

Çok tamah insanı bir yardan atar
Büyük balık küçük balığı yutar