Dünyalara değişemem sandığım
Bahçelerden çiçekleri çaldığım
Onun için ateşlere yandığım
Bir zalimin ihanetiyle yandığım

Dağlar, dağlar, dağlar
Geceleri benim için kim ağlar
Ben bu gece ölmezsem
Ölmem ölmem hiç bir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit

Ne demeli şu zalime
Kal bu gece kal ya da git
Azrail’im şu canımı al bu gece
Al ya da git oy

Güvendiğim şu dağlara kar yağdı
Ayrılık pusuda kaldı gün saydı
Azrail’im şu canımı alsaydı
Bir zalimin ihanetiyle yandım