sevdamız bir uzun bakış
ey memleket ey soylu düş
ömrümüze girip oturdu kış

bir gül idim derilmemiş
daha gün yüzü görmemiş
örselenip kırılmamış oyy.

ne bu sürgün ne bu gidiş
ey memleket sevdalı düş
katlimize ferman bu son gülüş

bir gül idim derilmemiş
daha gün yüzü görmemiş örselenip kırılmamış oyy..