Cemre düştü toprağa
toprak döndü insana
boyun eğdi önünde
tüm mahlukat saygıylaayağa kalktı bir hınçla
eğilmem aciz kula
ateş artık isyanda
gezer ifrit aklındaruhunu bana satanlar,
gelip benden alsınlar
efendi şimdi iktidar
iradeden yoksunlar,oyları bana atsınlar
şeytandaki şu itibar