Senin kalbine bi’şey olmuş

Kurulmuş aşka, sonra durmuş

Hadi beni kov yüreğinden

Ve beni koru beterinden

Bir güle güle bile demedin sen

Vaz mı geçeyim sana emeğimden

Senin kalbine bi’şey olmuş

Ne olmuş aşka, niye durmuş!

Senin kalbine bi’şey olmuş

Kurulmuş aşka, sonra durmuş

Hadi beni kov yüreğinden

Ve beni koru beterinden

Bir güle güle bile demedin sen

Vaz mı geçeyim sana emeğimden

Senin kalbine bi’şey olmuş

Ne olmuş aşka, niye durmuş