Tel tel olmuş ipek saçların
Allara bürünmüş dudakların
Vallahi kız senden
Geçemem gayrı
Ey ela gözlü kız etme bu nazı
Eyledim yoluna kurban bu canı
Vallahi kız senden
Geçemem gayrı