Keşke

Nedendir sana hep dönüşüm?
Fırtınam dinince
Sahil sessizleşince
Nedir öfkemde koruduğum
Dudağında bulduğum
Girdabında boğulduğum
Korktuğum
Keşke izini silsem
Keşke hiç dönmesem
Artık seni öldürsem!
Nedir çocuk sende bulduğum?
Aramaktan yorulduğum
Nefretiyle avunduğum
Korktuğum
Keşke izini silsem
Keşke hiç dönmesem
Artık seni öldürsem!