Beyaz Atlı

Beyaz atlı şimdi geçti buradan
Süvarisi can evinden vuruldu
Çıksın dağlar taşlar gayri aradan
Beyaz atın süvarisi yorulmuş

Dağ başları bu hasretten eridi
Yollarını kara duman bürüdü
Hak yoluna beyaz atlı yürüdü
Beyaz atlı şimdi geçti buradan

Elleri elime değmez olaydı
Gözleri gözümü görmez olaydı
Bu gönül o gönülü sevmez olaydı
Beyaz atlı şimdi geçti buradan