Bekle sevdiceğim daha çok erken
Umudun bittiği yerde değilsin
Hayaller, umutlar bir bir tükensin
Dik duramayan serde değilsin
Olmazı oldurmak denkti yanlışa
Bu sıcak sevdayı döndürür kışa
Düz ovada gönül avını şaşa
Herşeyi kapatan perde değilsin
Gönlüm sevdi seni hem de delice
Hayaline uzanır elim gizlice
Hatalar yapar gündüzü gece
Sen sarılacak türde değilsin
Parmak basıp durma gönül yarama
Ben çözüm bulamadım, sende arama
Başkaları götürür bir yere ama
Hiç göremeyen körde değilsin
Bekle sevdiceğim daha çok erken
Umudun bittiği yerde değilsin
Hayaller, umutlar bir bir tükensin
Dik duramayan serde değilsin
Olmazı oldurmak denkti yanlışa
Bu sıcak sevdayı döndürür kışa
Düz ovada gönül avını şaşa
Herşeyi kapatan perde değilsin
Gönlüm sevdi seni hem de delice
Hayaline uzanır elim gizlice
Hatalar yapar gündüzü gece
Sen sarılacak türde değilsin
Parmak basıp durma gönül yarama
Ben çözüm bulamadım, sende arama
Başkaları götürür bir yere ama
Hiç göremeyen körde değilsin